title
 

Hier vindt u de zakelijke stukken m.b.t. onze stichting. Hieronder vallen o.a. het jaarverslag en ons beleidsplan.

Voor het jaarverslag 2020 klik HIER

De financiële verantwoording over 2020 vind u in de Winst en Verliesrekening en de Balans

Ons beleidsplan vind u HIER.

De versie van het beleidsplan zal binnenkort geactualiseerd worden